Odwiedziny gości z Lingen

W dniach 18-20.03.2016 na zaproszenie Starosty Lidzbarskiego – Pana Jana Harhaja oraz Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim – Pani Ewy Giedryś, gościła delegacja z Lingen (Powiat Emsland). Odwiedziły nas panie Annette Sievers – nowa Dyrektor Szkoły Artystycznej w Lingen oraz Meike Behm – Dyrektor Galerii Artystycznej w Lingen. Towarzyszył im Pan Zbigniew Leszczyński – przedstawiciel Powiatu Emsland. Celem wizyty było wznowienie współpracy ze Szkołą Artystyczną w Lingen oraz uczestnictwo w uroczystościach podsumowania XX Ogólnopolskiego Konkursu im. Ireny Kwinto “Życie bajką jest”. W trakcie prowadzonych rozmów ustalono wstępny plan wspólnych przedsięwzięć w zakresie kultury i sztuki. Podczas pobytu goście zwiedzili Zamek Biskupów Warmińskich, Hotel Krasicki, Termy Warmińskie, Oranżerię Kultury, Kościół św. Piotra i Pawła oraz uliczki starego miasta. Pan Zbigniew Leszczyński jest stałym gościem naszego powiatu, natomiast obie panie odwiedziły nas po raz pierwszy i były pod wielkim wrażeniem zabytków naszego miasta i dbałości o nie.