XI Powiatowy Konkurs Ekspresji Dziecięcej O “ZŁOTE PIÓRO POEZJI”

Zapraszamy do udziału w XI Powiatowym Konkursie Ekspresji Dziecięcej w interpretacji utworów poetyckich, w którym wykonawcy będą mogli podzielić się spontaniczną, oryginalną prezentacją wybranych przez siebie dziecięcych utworów poetyckich.

Zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować osobiście lub listownie (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto
ul. Poniatowskiego 3, 11-100 Lidzbark Warmiński
do dnia 19 kwietnia 2024 r.

Konkurs odbędzie się 29 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00 w Młodzieżowym Domu Kultury.

Szczegóły konkursu w załączonym regulaminie.

REGULAMIN – ZŁOTE PIÓRO 2024r.

Karta zgłoszenia i zgoda RODO