Zmiana adresów poczty elektronicznej

Informujemy o zmianie adresów e-mail Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim.
Wszelką korespondecję elektroniczną należy odtąd kierować na:

Sekretariat: sekretariat@mdklw.pl

Dyrekcja: dyrektor@mdklw.pl
Księgowość: księgowość@mdklw.pl