Koncert zespołu Wild

Dziewczęta z zespołu wokalnego WILD z MDK, na zaproszenie organizatorów (Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PROMYK w Lidzbarku Warmińskim) wystąpiły na scenie Lidzbarskiego Domu Kultury ubarwiając wokalnie IX Ogólnopolski Przegląd Teatralny Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie ,,Mały Teatr Wielkich Aktorów”. Przegląd odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Lidzbarskiego Jana Harhaja.