INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO

INAUGURACJA ROKU KULTURALNEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM.
W dniu wczorajszym w Lidzbarskim Domu Kultury, podczas Inauguracji Roku Kulturalnego Pani dyrektor Anna Wiatrak przedstawiła prezentację naszej placówki uwzględniającą działalność kulturalno – edukacyjną oraz projekty do zrealizowania w bieżącym roku szkolnym. W części artystycznej imprezy wystąpił zespół „Wild” który przyjął z rąk Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego gratulacje i życzenia dalszych sukcesów, a także uznanie za piękne reprezentowanie powiatu lidzbarskiego i miasta na festiwalach sztuki, na scenach ogólnopolskich i międzynarodowych.