TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU LIDZBARSKIEGO

18 października w hali Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim, odbyły się Targi Ekonomii Społecznej Powiatu Lidzbarskiego.To była doskonała okazja do upowszechnienia idei przedsiębiorczości, promocji dobrych praktyk z możliwością zapoznania się z produktami i usługami oferowanymi przez podmioty ekonomii społecznej i organizacji pozarządowych
z terenu powiatu lidzbarskiego.
Nauczyciele oraz młodzież z pracowni MDK, a także nasi wolontariusze wspierali organizatorów w zakresie organizacji i oprawy artystycznej.Uczestnicy pracowni teatralnej świetnie poradzili sobie w roli konferansjerów, poprowadzili konkurs wiedzy o przedsiębiorczości i ekonomii społecznej, przekazywali informacje o wystawcach,czuwali nad sprawną realizacją zaplanowanego programu targów. Program uatrakcyjniły również trzy grupy taneczne, doskonalące swoje umiejętności w naszej placówce, a także wokaliści oraz chór z pracowni wokalnej.Pracownia muzyczna natomiast zadbała o odpowiednie nagłośnienie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z targów społecznej ekonomii.