IV Festiwal Czytania

Uczestnicy zajęć teatralnych MDK zwycięzcami tegorocznego
IV Festiwalu Sztuki Czytania

W listopadowym przeglądzie konkursowym sztuki czytania wzięło udział około 500 uczestników z województwa warmińsko – mazurskiego.
Ogłoszony konkurs na najlepszą interpretację czytanych utworów poetyckich, prozatorskich, scen z dramatów był adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych z Warmii i Mazur.
Różne konwencje teatralnej wizji czytania literatury oceniało profesjonalne jury, w składzie: Andrzej Fabisiak, Wiesława Szymańska – Niemaszek i Elżbieta Lenkiewicz.
Kreatywnością, artystyczną i oryginalną interpretacją tekstu literackiego wykazała się teatralna grupa Tabu: Gabriela Walicka, Barbara Puszcz, Jakub Kondratowicz i Paweł Truszczyński .
Wychowankowie Anny Wiatrak, w kategorii klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zdobyli I miejsce za innowacyjną interpretację utworu: ,,Rozmowa liryczna’’ – K.I. Gałczyńskiego.
To wielki sukces, bowiem sztuka czytania nie tylko promuje kulturę żywego słowa, ale też kształtuje twórczą osobowość. Teatr i literatura w połączeniu z czytelnictwem stanowią wspaniałą, naturalną możliwość konwersacji na poziomie problemowym i estetycznym.
Samo współzawodnictwo w prezentacji czytanych utworów jest wielkim wyzwaniem.
A najwyższe miejsce na podium młodzieżowej grupy dowodzi, że zajęcia pozaszkolne w Młodzieżowym Domu Kultury pomagają nie tylko rozwijać talenty, ale również wspierają proces samorealizacji.