“Kogutki” Nowa Wystawa!

“Kogutki” to wystawa prac dzieci w wieku 5-7 lat, uczęszczających
na zajęcia do Warmińskiej Galerii Młodego Artysty przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, nawiązująca do ludowych wycinanek łowickich. Prace wykonane z kolorowych papierów, na bazie przygotowanych, wzorcowych szablonów a kolory użyte
w pracach są odwzorowaniem ludowej twórczości łowickiej.
“Kogutki” są pierwszą pracą z cyklu “Na ludowo”

Wystawa eksponowana będzie od 14 listopada do 5 grudnia 2016r.
w witrynach “Galerii w oknie” przy Młodzieżowym Domu Kultury
im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim.

Zapraszamy!

"Kogutki"