konkurs krasomówczy MDK LW

Konkurs Krasomówczy Młodzieży Szkolnej w Golubiu – Dobrzyniu

Wychowanka MDK celująco zaprezentowała województwo warmińsko – mazurskie.

Gabriela Walicka, uczestniczka pracowni teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, uczennica lidzbarskiego ZSO, reprezentowała województwo warmińsko – mazurskie podczas 42 Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej w Golubiu – Dobrzyniu.
W krajowych zmaganiach oratorskich wzięli udział najlepsi krasomówcy z całej Polski.
Wychowanka Anny Wiatrak wygłosiła tekst pt. „Powiatowy czar miasteczek czyli w sieci Cittaslow na Warmii” i zajęła 6 miejsce, plasując się w pierwszej dziesiątce złotoustych.
Wymownie i szczerze zachęciła do wizytowania „ślimaczych” miasteczek powiatu lidzbarskiego, do których powinno się przyjechać. Nie tylko „dla ludzi, którzy mają tu dobre serca, są bardzo gościnni, gospodarni i chętnie wszystkich witają”, ale także dla eterycznego powietrza i pięknej kultury.
Ekspresyjnie przekonywała, rekomendując regionalne walory miejsc, o wyjątkowości Warmii, wartej odwiedzenia i do której pała się miłością od pierwszego wejrzenia. To urokliwy prezent turystyczny.
Zapraszając do odbioru niezwykłej nagrody podkreśliła, że jest ona darem naszej małej ojczyzny, zwłaszcza dla tych, którzy nie lubią pośpiechu, a cenią sobie wszystko, co mieści się w pojęciu “atmosfera”.
Podejmowane wyzwania sprawiają, że działalność Młodzieżowego Domu Kultury sprzyja promocji dziedzictwa Warmii i tożsamości lokalnej poprzez propagowanie niepowtarzalnego piękna niezwykłej krainy, która nieodwracalnie pobudza zmysły zarówno mieszkańca, jak i turysty.
Zajęcia w MDK nie tylko aktywizują intelektualnie i bogacą sztukę kunsztu aktorskiego, ale także kształtują poczucie przynależności do miejsca zamieszkania. Niewątpliwym aspektem wychowawczym placówki jest rozwijanie pasji z możliwością wyrażania siebie w odsłonie autorskich tekstów, ściśle związanych z najbliższym środowiskiem.

konkurs krasomówczy MDK LW