“Kogutki” Nowa Wystawa!

“Kogutki” to wystawa prac dzieci w wieku 5-7 lat, uczęszczających na zajęcia do Warmińskiej Galerii Młodego Artysty przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim, nawiązująca do ludowych wycinanek łowickich. Prace wykonane z kolorowych papierów, na bazie przygotowanych, wzorcowych szablonów a kolory użyte w pracach są odwzorowaniem ludowej twórczości łowickiej. “Kogutki” są pierwszą […]