BIP

Biuletyn Informacji PublicznejBIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

● Nazwa placówki - Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim
● Status - Placówka oświatowo-wychowawcza
● Adres - ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 3
● Kod - 11-100
● Miejscowość - Lidzbark Warmiński
● NIP - 743-16-88-401
● REGON - 510923365
● Strona www - www.mdklw.pl
● Dyrektor - Anna Wiatrak tel. +48897673147
● Sekretariat - tel. +48897673147
● Księgowość - tel. +48897673147 (wew.25)
● E-mail - mdklidzbarkwarm@tlen.pl

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińśkim

MDK   jest placówką oświatowo-wychowawczą
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

Budżet

Pliki

  • Bilans 2021 PDF
  • Rachunek zysków i strat 2021 PDF
  • Informacja dodatkowa 2021 PDF
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 PDF

Aktualizacja 06.05.2022 r. - A. Wiatrak