BIP

Biuletyn Informacji PublicznejBIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

● Nazwa placówki – Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim
● Status – Placówka oświatowo-wychowawcza
● Adres – ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 3
● Kod – 11-100
● Miejscowość – Lidzbark Warmiński
● NIP – 743-16-88-401
● REGON – 510923365
● Strona www – www.mdklw.pl
● Dyrektor – Anna Wiatrak tel. +48897673147
● Sekretariat – tel. +48897673147
● Księgowość – tel. +48897673147 (wew.25)
● E-mail – mdklidzbarkwarm@tlen.pl

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińśkim

MDK   jest placówką oświatowo-wychowawczą
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim