Historia

   W 1950 roku powstał w Lidzbarku Warmińskim DOM HARCERZA,
jako jedna z pierwszych tego typu placówek w Polsce.
W roku 1957 zarządzeniem Ministra Oświaty DOM HARCERZA
został przemianowany na DOM KULTURY DZIECI i MŁODZIEŻY.
W nowo zorganizowanej placówce powstały pracownie:
muzyczna, rękodzielnicza, plastyczna, fotograficzna, teatralna, techniczna,
do których uczęszczało ponad  300  uczestników.

Pod koniec lat 60-tych, DKDiM był jedynym ośrodkiem kultury w terenie miasta
(spalił się Powiatowy Dom Kultury, remont kina i biblioteki).

W roku 1975 decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Olsztynie, został utworzony
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY,  który funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

15 czerwca 1991 roku decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania nadano
MŁODZIEŻOWEMU DOMOWI KULTURY w Lidzbarku Warmińskim imię IRENY KWINTO – nauczycielki, wychowawczyni, autorki baśni i legend warmińskich, zawodowo związanej przez wiele lat z naszą placówką.
Na wniosek dyrekcji i 22 Harcerskiej Drużyny Turystycznej im. Mariusza Zaruskiego
działającej przy DKDiM w roku 1974 Pani Irena została uhonorowana ORDEREM UŚMIECHU.

Obecnie placówka swoją ofertą zajęć wzbogaca proces edukacyjny szkół. Jest organizatorem różnorodnych konkursów o randze powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Uczestnicy MDK biorą udział w działaniach opartych na współpracy międzynarodowej typu: wystawy (Holandia, Japonia, Niemcy), warsztaty (Lingen), wycieczki.


W roku szkolnym 2010/2011 Ministerstwo Edukacji Narodowej
przyznało naszej placówce tytuł “Odkrywania Talentów”.

Zapraszamy więc wszystkich do odkrywania i rozwijania uzdolnień swoich dzieci w nasze progi.
W minionym roku 2011 zostały one odnowione i wzbogacone o Warmińską Galerię Młodego Artysty, powstałą na adoptowanym na ten cel poddaszu. Było to możliwe dzięki realizacji projektu unijnego sfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z funduszy Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.