100lecie

Wydarzenia związane z obchodami 100-lecia urodzin naszej patronki:


08.01.2014r. – Uchwała Rady Pedagogicznej


Uchwała Rady Pedagogicznej NR I/2014 w Młodzieżowym Domu Kultury
im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim z dnia 8 stycznia 2014r.
w sprawie zatwierdzenia Roku 2014 – Rokiem Ireny Kwinto

Na podstawie art.41 ust.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)
oraz Regulaminu Rady Pedagogicznej z dnia 6 września 2007r.

Rada Pedagogiczna Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto
w Lidzbarku Warmińskim uchwala co następuje:

§1
Rok 2014- Rokiem Ireny Kwinto, patronki Młodzieżowego Domu Kultury
W związku z tegorocznym 100 – leciem urodzin Ireny Kwinto.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury
oraz Radzie Pedagogicznej

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

100lecie1


23.01.2014r. – Złożenie kwiatów na grobie Pani Ireny Kwinto w dniu 100 urodzin

W celu uczczenia 100-rocznicy urodzin Ireny Kwinto,
delegacja w imieniu pracowników i uczestników
Młodzieżowego Domu Kultury,
złożyła wiązankę kwiatów na grobie Pani Ireny.23.01.2014r. – “Irena Kwinto – życie i twórczość” wystawa w “Galerii w oknie”

W “Galerii w oknie” funkcjonującej przy Młodzieżowym Domu Kultury
została zaprezentowana wystawa poświęcona Irenie Kwinto,
warmińskiej bajkopisarce – patronce naszej placówki.
Mieszkańcy Lidzbarka Warmińskiego mogli zapoznać się z życiorysem pani Ireny,
z jej twórczością literacką, otrzymanymi nagrodami a także obejrzeć zdjęcia
przedstawiające różne okresy z jej życia.10.02.2014r. – Konkurs dla szkół imieniem Ireny Kwinto

Z inicjatywy dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim,
szkołom noszącym imię Ireny Kwinto: Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Szymonowie,
Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu, Szkoła Filialna im. Ireny Kwinto w Pieszkowie
– zaproponowano udział w międzyszkolnym konkursie na najpiękniejszy wiersz o Pani Irenie Kwinto.
Propozycja została przyjęta bardzo chętnie. Po przeprowadzonych wewnątrzszkolnych eliminacjach, każda ze szkół wytypowała laureata i zgłosiła go do naszej placówki. Poszczególni laureaci zostali zaproszeni na uroczyste podsumowanie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Ireny Kwinto “Życie bajką jest”
które odbyło się 29 marca 2014r. w Warmińskiej Galerii Młodego Artysty w MDK.
Młodzi adepci pióra zostali nagrodzeni oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Utwory Laureatów międzyszkolnego konkursu na najpiękniejszy wiersz o Irenie Kwinto (kliknij zdjęcie aby powiększyć)

Utwory Laureatów międzyszkolnego konkursu na najpiękniejszy wiersz o Irenie Kwinto


29.03.2014r. – Wręczenie Certyfikatów

Rada Pedagogiczna Młodzieżowego Domu Kultury w ramach obchodów 100 – lecia urodzin Ireny Kwinto
w dniu 12.03.2014r. ustanowiła certyfikat. Będzie on przyznawany placówkom i instytucjom
promującym poprzez różnorodne działania twórczość warmińskiej bajkopisarki pani Ireny Kwinto.

Pierwsze certyfikaty przyznane zostały trzem szkołom noszącym imię Ireny Kwinto:
Szkoła Podstawowa w Szymonowie, Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu, Szkoła Filialna w Pieszkowie
a także Szkole Podstawowej nr 30 w Olsztynie za wieloletnią współpracę i działania.
Certyfikaty zostały wręczone podczas uroczystego podsumowania XVIII Ogólnopolskiego Konkursu
im. Ireny Kwinto “Życie bajką jest” w dniu 29.03.2014r.
31.03 – 13.04.2014r. – “Portret ręką dziecka malowany” wystawa w “Galerii w oknie”

Prace plastyczne uczestników Warmińskiej Galerii Młodego Artysty prowadzonej przez panią Ewę Zajączkowską. Prezentowane są portrety pani Ireny Kwinto, patronki naszej placówki. Autorki wielu baśni, bajek i legend oraz wierszy opisujących dzieje Warmii i Mazur, ich piękno i wierzenia danych mieszkańców tych ziem.
Autorzy portretów są w różnym wieku i każdy z nich przedstawia panią Irenę na swój sposób,
ale w każdym z tych portretów kryje się specyficzny urok i magiczna wyobraźnia młodego artysty.09.05.2014r. – “Tyle słońca w całym mieście” z cyklu “Szanujmy Wspomnienia”

09.05.2014r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Szanujmy Wspomnienia” pod tytułem “Tyle słońca w całym mieście”. Tegoroczne spotkanie to kolejne działanie w ramach obchodów 100-lecia urodzin. Skierowane było do dawnych uczestników pracowni rękodzielniczej prowadzonych przez panią Irenę Kwinto. Niektórzy z nich nie byli w placówce od ponad 30-lat, nie mogli wyjść z zachwytu nad zmianami jakie się w niej dokonały. Wspomnieniom nie było końca. Każdy gość otrzymał do wykonania “pracę domową” – zestaw do wyszywania. Następnie wyszyta serwetka – obrazek miały wrócić do MDK-u w celu potwierdzenia nabytych umiejętności na zajęciach. Nad przebiegiem całości imprezy czuwały uczestniczki pracowni teatralnej pani Anny Wiatrak, Natalia Sienkiewicz i Anna Piotrowska. Atrakcją całości imprezy były występy dzieci i młodzieży z pracowni wokalnej pani Małgorzaty Habudy. Wykonywane utwory wprowadziły ciepły
i serdeczny nastrój za który wykonawcy otrzymali gromkie brawa.04.08.2014 – 31.08.2014r. – “Irena Kwinto – życie i twórczość” cześć II

Na poszczególnych kartach można było zapoznać się z wierszami naszej patronki.
Wzbogaceniem wystawy były prace plastyczne uczestników Ogólnopolskiego Konkursu
im. Ireny Kwinto “Życie bajką jest” ilustrujące poszczególne wiersze.


19.09.2014r. – “Imieniny u Ireny” z cyklu “Szanujmy wspomnienia”

19 września 2014r. odbyło się spotkanie z byłymi pracownikami Młodzieżowego Domu Kultury oraz osobami zaprzyjaźnionymi z naszą placówką. Podczas koncertu z cyklu “Szanujmy wspomnienia” pt. “Imieniny u Ireny”
w stuletnią rocznicę imienin, oddaliśmy się atmosferze wspomnień. Upajając się dźwiękami piosenek wykonywanych przez uczestników pracowni wokalnej pani Małgorzaty Habudy. Szczególnego nastroju dodawały nostalgiczne wiersze recytowane przez samą autorkę – Annę Wiatrak a poświęcone pamięci pani Ireny. W tym dniu czas zatrzymał się
w miejscu i mogliśmy wrócić do chwil, gdzie dane nam było czerpać mądrości przekazywane przez naszą bajkopisarkę.
To nasze bogactwo, dzięki któremu możemy się nim dzielić z innymi.23.01.2015r. – Jubileusz 100-lecia urodzin Ireny Kwinto

Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim podsumował Jubileusz 100-lecia urodzin Ireny Kwinto. Uroczystości odbyły się w Lidzbarskim Domu Kultury.

Wśród gości zaproszonych był syn pani Ireny – Stanisław Prewysz – Kwinto. Przybyli również dyrektorzy szkół oraz przedszkola, noszących imię naszej patronki: pani Barbara Wiktorzak- dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabim Rogu, pan Paweł Bielkuński – dyrektor Szkoły Podstawowej w Szymonowie i pani Jolanta Jastrzębska – dyrektor Przedszkola nr 16 w Olsztynie.
Uroczystości rozpoczęto prezentacją etiudy w wykonaniu uczestników pracowni teatralnej MDK prowadzonej przez panią Annę Wiatrak. Treścią jej była wszechobecna walka dobra ze złem. I tak jak w bajkach pani Ireny dobro odniosło zwycięstwo nad złymi siłami. Całość występu odbywała się w półmroku co dodawało szczególnego nastroju i wzmacniało siłę przekazu.

W dalszej części uroczystości pani Ewa Giedryś – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury przekazała informację o organizowanych w roku jubileuszu różnorodnych działaniach. W „ Galerii w oknie” odbyły się wystawy o twórczości i życiu pani Ireny, prezentowane były również prace plastyczne uczestników naszej placówki na wystawie pt. „Portret ręka dziecka malowany” przedstawiający naszą patronkę.

Organizowane były wystawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie oraz w Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

Odbywały się również konkursy. Jednym z nich był zaproponowany szkołom noszącym imię Ireny Kwinto organizację konkursu na najpiękniejszy wiersz o pani Irenie. Laureaci z poszczególnych szkół otrzymali od nas nagrody. Podczas uroczystego podsumowania XVIII Ogólnopolskiego Konkursu im. Ireny Kwinto „Życie bajka jest” zostały wręczone ustanowione przez Radę Pedagogiczną MDK Certyfikaty propagatora twórczości Ireny Kwinto . Otrzymały je szkoły noszące jej imię i tak Szkoła Filialna w Pieszkowie, Szkoła Podstawowa w Szymonowie i Szkoła Podstawowa w Żabim Rogu. Certyfikat otrzymała również Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie za wieloletnie działania . Odbyły się także dwa spotkania z cyklu” Szanujmy wspomnienia” skierowane do dawnych uczestników pracowni rękodzielniczej prowadzonej przez panią Irenę oraz do byłych pracowników naszej placówki i przyjaciół pani Ireny. Zwieńczeniem powyższych działań jest dzisiejsza uroczystość.
Pani dyrektor, przekazała słowa uznania i wręczyła pamiątkowe podziękowania Staroście Lidzbarskiemu panu Janowi Harhajowi ,na ręce wicestarosty pana Jarosława Koguta, panu Stanisławowi Prewysz – Kwinto – wydawnictwo „Wrzos”, pani Annie Żelichowskiej – Księgarnia „Papirus”. Powyższe osoby służą zawsze pomocą w realizacji działań naszej placówki w zakresie rozwijania i wzmacniania tożsamości regionalnej wśród mieszkańców naszego powiatu. Dodatkową formą podziękowania była piosenka w wykonaniu Marty Dadury z pracowni wokalnej pani Małgorzaty Habudy, pt. „Wiosna”. Piosenka została skomponowana przez Edwarda Chrostka – nauczyciela muzyki w MDK do wiersza pani Ireny Kwinto.

Specjalnym punktem uroczystości było wręczenie Certyfikatu nr 5 – popularyzatora twórczości warmińskiej bajkopisarki Ireny Kwinto przyznawanego od roku 2014 przez Kapitułę Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto, Zespołowi Szkolno – Przedszkolnemu w Lidzbarku Warmińskim.
Całość programu zwieńczyło przedstawienie teatralne oparte na motywach legendy Ireny Kwinto „Pierścień orlicy”, przygotowane przez panie Joannę Miszkiewicz i Monikę Mierzwińską. W świat legendy wprowadzili nas mali aktorzy z przedszkola nr 6 oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Lidzbarku Warmińskim. Na krótką chwilę czas zatrzymał się w miejscu i choć na moment mogliśmy wrócić do chwil, w których dane nam było czerpać mądrości przekazywane przez warmińską bajkopisarkę – Irenę Kwinto. To nasze bogactwo, więc pielęgnujmy je i obdarowujmy nim przyszłe pokolenia.