Imprezy cykliczne

 

ZAPRASZAMY
do uczestnictwa w imprezach cyklicznych organizowanych przez naszą placówkę

w roku szkolnym 2017 – 2018

 

♦  wrzesień       Prezentacje powiatowe

 

♦  październik  Powiatowe Eliminacje do Wojewódzkiego 
                              Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej          
                              im. Marii Zientary – Malewskiej;
                                

♦  listopad     –  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje miasto – moja miejscowość”. Tegorocznym tematem
                           przewodnim jest „Moje miasto oczami wyobraźni”;

 

♦  grudzień     –  Zamkowy Koncert Kolęd;

  

♦  styczeń       Powiatowy Turniej Tańca „Tańczyć każdy może”;

 

♦  styczeń /lutyZajęcia feryjne;

 

♦  luty             – Koncert  Walentynkowy

 

 marzec        – Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu

                            Plastycznego o tematyce pożarniczej;

 

                     – Ogólnopolski Konkurs im. Ireny Kwinto

                           „Życie bajką jest”. Tegoroczny temat przewodni
                          „Bajkowe zwierzoludy”;
   

 

                    –  Powiatowy Konkurs Ekspresji Dziecięcej  
                          
o „Złote pióro poezji”;

 

♦  kwiecień   –   Powiatowy Konkurs Plastyczny „No Manga, No
                           Life”

                       –   Koncert poezji śpiewanej;

 

♦  maj           –  Powiatowy Przegląd Piosenki „Zaśpiewaj mi …”

 

♦  czerwiec   – Wojewódzki Festiwal Piosenki Turystycznej;

 

♦  czerwiec/lipiec   –  Półkolonie;

                                  

♦  Wystawy: „Galeria w oknie” i „Warmińska Galeria Młodego Artysty”.
                  

 

Szczegółowe informacje o imprezach oraz regulaminy poszczególnych konkursów otrzymacie Państwo dodatkowo.
                                                                                                       
     Zapraszamy