INFORMACJA

Protokół z prac komisji oceniającej prace nadesłane na:
IX Powiatowe Eliminacje XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas „malują”
zostanie umieszczony po uroczystym wręczeniu nagród i zakończeniu konkursu.