Oferta

Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024

Pracownia muzyczna

– nauka gry na gitarze
– zespoły muzyczne
– nauka gry na instrumentach perkusyjnych

Pracownia wokalna

– zajęcia zawieszone

Pracownia teatralno-kabaretowa

– grupa teatralno-recytatorska
– grupa kształcenia warsztatu aktorskiego
– grupa gier i zabaw improwizacyjnych
– grupa teatru lalek
– grupa literacko-interpretacyjna (publikacja własnych tekstów)
– występy i prezentacje, pokonywanie nieśmiałości poprzez kreacje sceniczne

Pracownia filmowa

– filmowanie, fotografia
film animowany
– zajęcia kreatywne
– udział w konkursach filmowych i fotograficznych

Pracownia plastyczna

– malarstwo, rysunek
– przygotowanie młodzieży do egzaminów na kierunki artystyczne
– wystawy indywidualne uczestników
– udział w konkursach i projektach artystycznych

Pracownia plastyczno – rękodzielnicza

– odkrywanie bogactwa różnorodnych technik plastycznych i rękodzielniczych
– rodzinne warsztaty kreatywne
– udział w konkursach plastycznych, wystawach i projektach artystycznych

Pracownia instalacji przestrzennej

– instalacje artystyczne w przestrzeni publicznej
– lalki, kukły i inne stwory
– książka artystyczna
– budowanie modeli i konstrukcji przestrzennych

Pracownia taneczno-sportowa, taneczno-rekreacyjna

– taniec współczesny z elementami tańca jazzowego
– balet dla dzieci
– grupa “Mini Dance”
– zajęcia rytmiczno-taneczne
– joga dla dzieci i młodzieży
– fitness (Total Body Condition TBC)
– gimnastyka ogólnorozwojowa
– fitness (Total Body Condition TBC)
– gry planszowe i terenowe
– gry i zabawy socjorytmiczne z elementami arteterapii

Pracownia sportowa

– gry zespołowe – piłka siatkowa, trening funkcjonalny
– zapasy klasyczne

 

Zapisy w sekretariacie w godz. 9:00 – 15:00 oraz u poszczególnych nauczycieli.
Telefon kontaktowy: 89 767 31 47, 793 892 675

ZAPRASZAMY