Zapasy


Zajęcia z zapasów odbywają się na sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
przy ul.Orła Białego 5.
Treningi przebiegają pod okiem trenera Pana Artura Wangina.