Pracownia Taneczna

Źródło.fot: Archiwum MDK

 

Podstawowym celem zajęć tanecznych jest zachęcenie uczestników do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej,
a także innych form ekspresji, co w efekcie daje im możliwość przeżywania radości ze wspólnej zabawy, kształcenia swojej osobowości i nastroju. Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. Jest jednym ze sposobów przeżywania
i przekazywania emocji oraz okazją do wspaniałej zabawy.
Zajęcia z tańca najlepiej zaczynać od przedszkola, kiedy dziecko jest małe i spontanicznie porusza się słuchając rytmicznej muzyki. Dbamy, aby pierwszy kontakt dziecka z tańcem był dla niego świetną zabawą. Rozwijającą poczucie rytmu, plastyczność ruchu, elegancję i koordynację.

Zajęcia taneczne oprócz przygotowania ogólnorozwojowego uczą dzieci zachowania w grupie i nawiązywania relacji z rówieśnikami.