Pracownia Taneczna

Zdjęcie: Anna Turowska-Zabłocka

 

Podstawowym celem zajęć tanecznych jest zachęcenie uczestników do nauki tańca grupowego i improwizacji ruchowej, a także innych form ekspresji, co w efekcie daje im możliwość przeżywania radości ze wspólnej zabawy, kształtowania swojej osobowości i nastroju. Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. Jest jednym ze sposobów przeżywania i przekazywania emocji oraz okazją do wspaniałej zabawy.

Zajęcia z tańca najlepiej zaczynać od przedszkola, kiedy dziecko jest małe i spontanicznie porusza się słuchając rytmicznej muzyki. Dbamy, aby pierwszy kontakt dziecka z tańcem był dla niego świetną zabawą, rozwijającą poczucie rytmu, plastyczność ruchu, elegancję i koordynację.

Zajęcia taneczne oprócz przygotowania ogólnorozwojowego uczą dzieci zachowania w grupie i nawiązywania relacji z rówieśnikami. 


Pracownia Taneczno-Sportowa
Zajęcia prowadzone są przez panią Żanetę Figas, która zapewni wam dużo ruchu w fantastycznej atmosferze. Zajęcia są podzielone na cztery grupy wiekowe:
4-5 lat, 6-7 lat, 8-11 lat, od 12 lat.
Dzieci i młodzież mogą cieszyć się takimi zajęciami jak:
– Fitness total body condition z ćwiczeniami wzmacniającymi
– Taniec współczesny z elementami tańca jazzowego
– Joga z elementami gimnastyki ogólnorozwojowej


Pracownia Sportowo-Rekreacyjna
Zajęcia prowadzone są przez panią Esterę Płonowską.