Pracownie

Zajęcia w roku szkolnym 2022/2023

Pracownia muzyczna

– nauka gry na instrumentach klawiszowych

Pracownia wokalna

– zajęcia wokalne indywidualne
– zajęcia wokalne zespołowe

Pracownia teatralna

– grupa recytatorsko-teatralna
– grupa teatralna
– grupa literacka (publikacja własnych tekstów)
– występy i prezentacje, pokonywanie nieśmiałości poprzez kreacje sceniczne

Pracownia filmowa

– filmowanie, fotografia
film animowany
– zajęcia kreatywne
– udział w konkursach filmowych i fotograficznych

Pracownia plastyczna

– malarstwo, rysunek
– przygotowanie młodzieży do egzaminów na kierunki artystyczne
– wystawy indywidualne uczestników
– udział w konkursach i projektach artystycznych

Pracownia plastyczno – rękodzielnicza

– odkrywanie bogactwa różnorodnych technik plastycznych i rękodzielniczych
– rodzinne warsztaty kreatywne
– udział w konkursach plastycznych, wystawach i projektach artystycznych

Pracownia taneczna, taneczno sportowa, taneczno rekreacyjna

– taniec współczesny z elementami tańca jazzowego
– taniec towarzyski z elementami projektowania
– taniec disco
balet dla dzieci
– grupa “Mini Dance”
zajęcia rytmiczno-taneczne
– joga dla dzieci i młodzieży
fitness (Total Body Condition TBC)
– gimnastyka ogólnorozwojowa
– gry planszowe i terenowe

Pracownia sportowa

– tenis stołowy
– zapasy

 

Zapisy w sekretariacie w godz. 9:00 – 15:00 oraz u poszczególnych nauczycieli.
Telefon kontaktowy: 89 767 31 47, 793 892 675

ZAPRASZAMY