P R O T O K Ó Ł

Komisji oceniającej w dniu 10 marca 2012r. prace nadesłane na konkurs plastyczny
na plakat VI Światowych Dni Bajki – Olsztyn 2012

Komisja w składzie:

Leszek Baranowski – Prezes Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia „Bajka” w Olsztynie
Sabina Kalinowska
Warmińska Galeria Młodego Artysty MDK Lidzbark Warmiński
Ewa Giedryś – organizator konkursu Młodzieżowy Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim

Komisja informuje:

Na konkurs wpłynęły 102 prace plastyczne z 13 placówek z terenu Polski.

PLAKAT VI ŚWIATOWYCH DNI BAJKI

NAGRODA:

Weronika Mucha lat 13 – Młodzieżowy Dom Kultury Lidzbark Warmiński

WYRÓŻNIENIA:

Edyta Bołoczko lat 16 – MDK Lidzbark Warmiński
Marcelina Statkiewicz
– lat 15 – MDK Lidzbark Warmiński
Patrycja Szawłowska
– lat 14 – MDK Lidzbark Warmiński
Julia Kawalir
– lat 10 – Szkoła Podstawowa Kiwity
Paulina Kostulska
– lat 13 – Filia Miejskiego Ośrodka Kultury Legionowo

Do wystawy zakwalifikowano prace niżej wymienionych autorów:

Martyna Kubalat 11 – Zespół Szkół Białka k/Radzynia Podlaskiego
Klaudia Świderska
– lat 15 – Zespół Szkół Białka k/Radzynia Podlaskiego
Milena Taramas
– lat 10– Zespół Szkół nr 1 Bełżyce
Klaudia Sajnóg
– lat 12 Zespół Szkół nr 1 Bełżyce
Małgorzata Wójtowicz
– lat 7 Zespół Szkół nr 1 Bełżyce
Magdalena Jóźwik
lat 8Szkoła Podstawowa nr 30 Olsztyn
Aleksandra Brodowska
– lat 14 – MDK Lidzbark Warmiński
Maria Zajączkowska
– lat 16 MDK Lidzbark Warmiński
Anna Zapaśnik
– lat 9 – Szkoła Podstawowa Kiwity
Sebastian Jagnieża
– lat 14 – Filia Miejskiego Ośrodka Kultury Legionowo

Organizator konkursu informuje:

Według nagrodzonego projektu PLAKATU powstanie plakat informacyjny VI Światowych Dni Bajki.

Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie w „Warmińskiej Galerii Młodego Artysty” oraz w „Galerii w oknie”
przy Młodzieżowym Domu Kultury im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się zgodnie z regulaminem 31 marca 2012r. o godz. 11:00 w Młodzieżowym Domu Kultury
im. Ireny Kwinto w Lidzbarku Warmińskim.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego i zapraszamy do udziału w obchodach VI Światowych Dni Bajki,
które odbędą się w Olsztynie w dniach od 31 maja do 4 czerwca 2012r.