Struktura MDK

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińśkim

MDK jest placówką oświatowo-wychowawczą
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

Wokalno - muzyczna
- zajęcia wokalne

- instrumenty klawiszowe
Małgorzata Habuda
Muzyczna
- zespoły instrumentalno - wokalne

- nauka gry na gitarze

- nauka gry na instrumentach perkusyjnych
Edward Chrostek
Teatralna
- zajęcia teatralne
- zajęcia teatralno - recytatorskie
Anna Wiatrak
Animacyjno - filmowa
- zajęcia filmowe

- zajęcia animacyjne
Anna Turowska - Zabłocka
Plastyczna
- Warmińska Galeria Młodego ArtystyEwa Zajączkowska
Plastyczno-rękodzielnicza
- zajęcia rękodzielnicze

- zajęcia plastyczne
Marlena Wronowska

 

DZIAŁ SPORTOWY

Taneczna z elementami projektowania mody
- tańca towarzyskiego i klasycznegoLilia Kuryłowicz
Sportowo – rekreacyjna
- pilates, taniec jazz'owy

- rytmika
Estera Płonowska
Sportowo - taneczna
- gimnastyka artystyczna
- fitness
Żaneta Figas
Tańca nowoczesnego z elementami Zumby
-Aneta Borzymowska
(zajęcia zawieszone)
Sportowa
- tenisa stołowegoZbyszek Pietkiewicz
- zapasyArtur Wangin