Struktura MDK

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińśkim

MDK jest placówką oświatowo-wychowawczą
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

Pracownia teatralna
- grupa recytatorska
- grupa literacka

Anna Wiatrak
- grupa teatralna
- grupa teatralno-aktorska

Gabriela Walicka
- grupa filmowa
- grupa animacyjno-filmowa

Anna Turowska-Zabłocka
Pracownia muzyczna
- zespoły muzyczne
- zespoły rockowe

Edward Chrostek
- zespoły gry na instrumentach klawiszowych
- zespoły gry na perkusji

Marcin Dadura
Pracownia wokalna
*zajęcia zawieszone*
- zespoły wokalne
- zespoły estradowe
Małgorzata Habuda
Pracownia plastyczna
- grupy plastyczneEwa Zajączkowska
Pracownia plastyczno-rękodzielnicza
- grupy plastyczno-rękodzielnicze
Marlena Wronowska
Pracownia instalacji przestrzennej i modelarstwa
- grupa sztuki współczesnej
- grupa minimal art
- grupa medialna
Adriana Jędrych-Witanowska
Pracownia projektowania i szycia z elementami programowania
- grupa projektowania i szycia z elementami programowaniaElwira Borkowska

 

DZIAŁ SPORTOWY

Pracownia sportowa
- grupy zapasów klasycznychArtur Wangin
- gry zespołowe
Anna Kuźmowicz
Dariusz Kmieciak
Pracownia sportowo – taneczna
- fitness
- aerobik
- sportowo-rekreacyjne
Estera Płonowska
- sportowo-taneczne
- gimnastyka artystyczna
- joga
Żaneta Figas
- gry i zabawy socjorytmiczne z elementami artterapiiMarcin Dadura