Struktura MDK

 

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińśkim

MDK jest placówką oświatowo-wychowawczą
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

DZIAŁ SPORTOWY

Muzyczna
- zajęcia wokalne

- instrumenty klawiszowe
Małgorzata Habuda
- zespoły instrumentalno

- wokalne

- nauka gry na gitarze

- nauka gry na instrumentach perkusyjnych
Edward Chrostek
Teatralna
- zajęcia recytatorskie

- zajęcia teatralno

- filmowe
Anna Wiatrak
Animacyjno - teatralna
- zajęcia filmowo - teatralne

- zajęcia animacyjne
Paulina Romanik
Plastyczna
- Warmińska galeria młodego artysty Ewa Zajączkowska
(zajęcia zawieszone na czas zwolnienia)
Plastyczno-rękodzielnicza
- zajęcia rękodzielnicze

- zajęcia plastyczne
Marlena Wronowska

 

DZIAŁ SPORTOWY

Taneczna
- tańca towarzyskiego i klasycznego Lilia Kuryłowicz
- zajęcia sportowo – rekreacyjne

- pilates

- rytmika
Estera Płonowska
(od II półrocza)
- tańca jazz'owego i fitness Żaneta Figas
- tańca nowoczesnego z elementami Zumby Aneta Borzymowska
Sportowa
- tenisa stołowego Zbyszek Pietkiewicz
- zapasy Artur Wangin