Struktura MDK

 

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińśkim

MDK   jest placówką oświatowo-wychowawczą
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

DZIAŁ  ARTYSTYCZNY 

 

 

 

Muzyczna

 

– zajęcia wokalne

 

– instrumenty klawiszowe

Małgorzata Habuda

– zespoły instrumentalno-wokalne

Edward Chrostek

– nauka gry na gitarze

– nauka gry na instrumentach perkusyjnych

Edward Chrostek

 

Teatralna

– zajęcia recytatorskie

– zajęcia teatralno – filmowe

 

Animacyjno – teatralna

– zajęcia filmowo – teatralne

– zajęcia animacyjne

 

 

Anna Wiatrak

 

 

Paulina Romanik

 

Warmińska Galeria Młodego Artysty – plastyczna

 

Ewa Zajączkowska

(zajęcia zawieszone  na czas zwolnienia)

 

Plastyczno-rękodzielnicza

 

– zajęcia rękodzielnicze

– zajęcia plastyczne

Marlena Wronowska

 

 

 

DZIAŁ  SPORTOWY

 

 

 

Taneczna:

 

– tańca towarzyskiego i klasycznego

Lilia Kuryłowicz

– zajęcia sportowo – rekreacyjne

– pilates

– rytmika

Estera Płonowska

(od II półrocza)

– tańca  jazz’owego i fitness         

Żaneta Figas

– tańca nowoczesnego z elementami Zumby

Aneta Borzymowska

 

Sportowa:

 

– tenisa stołowego

Zbyszek Pietkiewicz

– zapasy

Artur Wangin