Struktura MDK

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińśkim

MDK jest placówką oświatowo-wychowawczą
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

Wokalna
- zespoły wokalne
- zespoły estradowe

Małgorzata Habuda
Muzyczna
- zespoły muzyczne
- zespoły gry na instrumentach klawiszowych

Małgorzata Habuda
Teatralna
- grupa recytatorska
- grupa teatralna
Anna Wiatrak
- grupa filmowa
- grupa animacyjno-filmowa
Anna Turowska-Zabłocka
Plastyczna
- grupy plastyczneEwa Zajączkowska
Plastyczno-rękodzielnicza
- grupy plastyczno-rękodzielnicze
Marlena Wronowska

 

DZIAŁ SPORTOWY

Taneczna
- towarzyski
Lilia Kuryłowicz
- taniec nowoczesny
- zumba (taniec sportowy)
Aneta Borzymowska
(zajęcia zawieszone)
Sportowo – taneczna
- sportowo-taneczne
Żaneta Figas
- sportowo-rekreacyjne
Estera Płonowska
- fitness
- aerobik
- gimnastyka artystyczna
- joga
Sportowa
- grupy zapasów klasycznychArtur Wangin
- pracownia tenisa stołowegoZbyszek Pietkiewicz