Struktura MDK

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińśkim

MDK jest placówką oświatowo-wychowawczą
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim

DZIAŁ ARTYSTYCZNY

Muzyczna
- zajęcia wokalne

- instrumenty klawiszowe
Małgorzata Habuda
- zespoły instrumentalno

- wokalne

- nauka gry na gitarze

- nauka gry na instrumentach perkusyjnych
Edward Chrostek
Teatralna
- zajęcia recytatorskie

- zajęcia teatralno

- filmowe
Anna Wiatrak
Animacyjno - teatralna
- zajęcia filmowo - teatralne

- zajęcia animacyjne
Paulina Romanik
Plastyczna
- Warmińska galeria młodego artystyEwa Zajączkowska
Plastyczno-rękodzielnicza
- zajęcia rękodzielnicze

- zajęcia plastyczne
Marlena Wronowska

 

DZIAŁ SPORTOWY

Taneczna
- tańca towarzyskiego i klasycznegoLilia Kuryłowicz
(zajęcia zawieszone)
- zajęcia sportowo – rekreacyjne

- pilates

- rytmika
Estera Płonowska
- tańca jazz'owego i fitnessŻaneta Figas
- tańca nowoczesnego z elementami ZumbyAneta Borzymowska
(zajęcia zawieszone)
Sportowa
- tenisa stołowegoZbyszek Pietkiewicz
- zapasyArtur Wangin