Warmińska Galeria Młodego Artysty
Warmińska Galeria Młodego Artysty jest przede wszystkim umożliwieniem
dla dzieci i młodzieży rozwinięcia nowej jakości sztuki. To miejsce spotkań artystów
w różnym wieku, którzy poprzez obcowanie z plastyką są autorami nowych twórczych dokonań. Rodzą się tu przyjaźnie na długie lata, a inspirujące dyskusje pobudzają
do artystycznych działań.        

Autor zdjęć: Michał Giedryś

Zajęcia odbywają się zgodnie z dostosowaniem wiekowym uczestników, są odpowiednie
do wymagań i zdolności każdego z osobna. Bogato wyposażona pracownia umożliwia pracę
z różnorodnymi technikami i zachęca uczestników do ich stosowania.
Liczy się tu różnorodność – obok zabaw i konkursów dla najmłodszych, starsza młodzież realizuje się w różnych technikach, eksperymentuje i coraz śmielej odkrywa drzemiące głęboko talenty. Galeria pomaga także rozwinąć skrzydła przyszłym architektom, artystom
i projektantom. Przyswajana tutaj wiedza praktyczna i teoretyczna umożliwia młodym zdolnym ludziom przygotować się do przyszłych zawodów.

W Galerii rozwija się wyobraźnię, kreatywność i odwagę twórczą. Obcowanie ze sztuką wielkich mistrzów wyzwala pokłady nieodkrytego do tej pory potencjału i kształtuje indywidualność. Panuje tutaj oryginalność i autentyczność oraz wielka wrażliwość na piękno, wyzwalane są emocje poprzez farby i pastele, klaruje się też silny charakter człowieka sztuki.
Fotorelacja z oficjalnego otwarcia „Warmińskiej Galerii Młodego Artysty”

naszepraceZ życia naszej pracowni