REGULAMIN

I Powiatowego Konkursu Ekspresji Dziecięcej

o „ZŁOTE PIÓRO POEZJI”

Zapraszamy do udziału w I Powiatowym Konkursie Ekspresji Dziecięcej w interpretacji utworów poetyckich, w którym wykonawcy będą mogli podzielić się spontaniczną, oryginalną prezentacją wybranych przez siebie dziecięcych utworów poetyckich.

Celem konkursu jest:


● wspieranie działań twórczych dzieci i ich aktywności;

● wyzwolenie spontanicznej ekspresji w interpretacji utworów poetyckich;

● popularyzacja literatury dziecięcej;

● dostarczanie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich;

● prezentacja umiejętności artystycznych dzieci.

Wymagania konkursowe:


● konkurs zaadresowany jest do dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas I – V szkół podstawowych powiatu lidzbarskiego;

● interpretacje mogą być prezentowane w dowolnej formie scenicznej od teatru żywego planu do teatru jednego aktora.
Dowolność wypowiedzi jest zachętą do poszukiwania oryginalnych prezentacji poezji dziecięcej;

● każdy uczestnik może zaprezentować tylko jeden utwór;

● czas trwania występu – maksymalnie do 5 minut;

● z każdej placówki do konkursu może być zgłoszonych 3 uczetników.

Kategorie wiekowe:


● przedszkola

● szkoły podstawowe – klasy I – V

Kryteria oceny:

Niezależna komisja oceni prezentację zwracając uwagę na:

● dobór repertuaru;

● spontaniczność i ekspresję słowno-ruchową w interpretacji utworu;

● oryginalność prezentacji;

● ogólny wyraz artystyczny.

Zgłoszenia prosimy kierować do:
Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto
w Lidzbarku Warmińskim,
ul.Poniatowskiego 3

do dnia 20 lutego 2012r.

Konkurs odbędzie się 29 lutego 2012r. o godz. 1100
w Młodzieżowym Domu Kultury


« Powrót