REGULAMIN

IX Powiatowych Eliminacji

XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej

jak nas widzą, tak nas „malują”Organizator Ogólnopolskiego konkursu:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
oraz Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich


Organizator etapu powiatowego:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Ireny Kwinto
w Lidzbarku Warmińskim


Współorganizator:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Lidzbarku Warmińskim


Fundator nagród etapu powiatowego:

Starostwo Powiatowe
w Lidzbarku WarmińskimCele konkursu:


● zapoznanie dzieci i młodzieży z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń
oraz wyrobienie skutecznych umiejętności zachowania podczas ich wystąpienia;

● rozwijanie świadomości występowania różnorodności i wszechstronności działań zawodu strażaka
podczas pełnienia trudnej i niebezpiecznej służby;

● pokazanie znaczenia pracy strażaków dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi;

● ukazanie pracy strażaka, który nie tylko gasi pożary, ale również ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych,
podczas nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych, usuwa skutki katastrof chemicznych i ekologicznych.


Uczestnicy konkursu:

● I grupa młodsza 5 – 8 lat
● II grupa średnia 9 – 12 lat
● III grupa starsza 13 – 16 lat
● IV grupa – wychowankowie świetlic terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń wiekowych)

W tych też kategoriach komisja będzie oceniała nadesłane prace.

Etapy eliminacji:


● Eliminacje gminne – do 28 lutego 2012r.
● Eliminacje powiatowe – do 30 marca 2012r.
● Eliminacje wojewódzkie – do 9 maja 2012r.
● Eliminacje centralne planowane są w połowie czerwca 2012r.

Przebieg eliminacji koordynują Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich.
Do konkursu na szczeblu wojewódzkim kwalifikuje się po 5 prac z czterech określonych grup wiekowych.

Technika wykonywania prac:● dopuszczalne techniki : rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, malowanie na tkaninie;

● format prac – od A–3 do B–1;

prace składane, rolowane, malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne rzeźby oraz prace wykonane z plasteliny i materiałów sypkich
nie będą brane pod uwagę.Prace należy przesłać do:
Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto
w Lidzbarku Warmińskim,
ul.Poniatowskiego 3

do dnia 16 marca 2012r.


O uroczystości zakończenia konkursu, wręczenia nagród
i dyplomów osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie.Informacje dodatkowe:


Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadesłanych prac. Wybrane prace finałowe mogą być eksponowane na wystawach oraz w budynkach Komendy Głównej PSP, jak również zamieszczone na stronie internetowej www.straz.gov.pl
Nadesłane prace staną się własnością Komendy Głównej PSP i będą stanowiły element promocyjny Państwowej Straży Pożarnej.
Nagrodzone prace mogą zostać także wykorzystane do projektowania materiałów popularyzatorskich i promocyjnych opracowywanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Praca powinna być podpisana według załączonego wzoru:
« KARTA ZGŁOSZENIA »

Życzymy sukcesów w zmaganiu
z pędzlem, ołówkiem i kredką

Pobierz regulamin do druku!
« Powrót