„Szanujmy Wspomnienia”„Szanujmy wspomnienia” już na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń kulturalnych w naszym MDK-u. W ubiegły czwartek, 28 kwietnia 2016r., swoją obecnością zaszczycili nas uczniowie, rodzice oraz nauczyciele uczestniczek pracowni teatralnej, będących uczennicami Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim. Program spotkania obejmował prezentację dokonań recytatorsko-teatralnych grupy „Sekret”, w której skład wchodzą: Dominika Trubiło, Nadia Serwach, Karolina Prokopczyk, Anita Sawicka, Ola Kondratowicz, Kasia Kierzkowska-Łatacz, Nikola Iwaszko, Joanna Piotrowicz i Weronika Madej. W kawiarnianej atmosferze, przy blasku świec, uczestniczki zajęć teatralnych prowadzonych przez Annę Wiatrak, zaprezentowały zaproszonym gościom część dorobku twórczości i osiągnięć zdobytych
w roku szkolnym 2015/2016. Działania zespołu teatralnego zaprezentowane zostały w różnorodnych formach artystycznych.
Wśród nich znalazły się: monologi, recytacja, spektakl teatralny, a także projekcja autorskiego filmu. W świat teatralny grupy „Sekret” mogły zanurzyć się obecne na spotkaniu dwa pokolenia, starszych i młodszych, by oddać się atmosferze doznań artystycznych, jakie przygotowały uczestniczki zajęć teatralnych. Klimat spotkania sprzyjał wymianie doświadczeń, z jakimi dzieliły się młode aktorki, co odzwierciedliło się
w wyrażeniu opinii przez gości, którzy zadeklarowali chęć udziału w kolejnych przedsięwzięciach artystycznych powziętych przez pracownię teatralną.


« Powrót