KONKURS! “Życie bajką jest”

Tegorocznym tematem przewodnim w XXII edycji konkursu, do którego będziecie tworzyć swoje prace plastyczne i literackie są: „Bajkowe zwierzoludy”. Wierzymy, że Wasza fantazja nie będzie miała ograniczeń i powstaną arcyciekawe prace pełne artystycznego wyrazu.  Czekamy z niecierpliwością i życzymy sukcesu.

I – Konkurs plastyczny

- technika prac dowolna (bez prac wykonanych z materiałów sypkich i spożywczych);
- rysunek wykonany ołówkiem
- rysunek wykonany grafiką komputerową (wyjątkowo format A4);
- format prac nie większy niż A3 (duży blok);
- prace rolowane, składane, nie będą brane pod uwagę;
- nie będą brane pod uwagę prace zbiorowe

ocena w sześciu grupach wiekowych:
- przedszkolaki
- szkoły podstawowe – klasy 1 – 3
- szkoły podstawowe – klasy 4 – 6
- szkoły podstawowe – klasy 7 i gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne
- szkoły specjalne

II – Konkurs literacki

- autorski, krótki utwór literacki, nigdzie niepublikowany w formie opowiadania, baśni lub bajki;
- krótki utwór literacki, inspirowany utworami pani Ireny lub podaniami ludowymi Warmii;
- wiersz (maksymalnie trzy wiersze jednego autora);
- mile widziane prace pisane ręcznie

ocena w czterech grupach:
- szkoły podstawowe – klasy 1 – 3
- szkoły podstawowe – klasy 4 – 6
- szkoły podstawowe – klasy 7 i gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne

Termin nadsyłania prac na konkurs:
prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do dnia 03.03.2018 r. na adres:

MDK im. Ireny Kwinto
ul. Poniatowskiego 3
11-100 Lidzbark Warmiński

- nie należy oprawiać prac plastycznych w passe-partout;
- prace literackie z błędami ortograficznymi i stylistycznymi nie będą brane pod uwagę;
- przesłane prace przechodzą na własność organizatora;
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich;
- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu;
- informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej
www.mdklw.pl

Uroczyste zakończenie konkursu połączone z wystawą prac oraz wręczeniem laureatom atrakcyjnych nagród odbędzie się w Młodzieżowym Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim 24 marca 2018r. o godz. 11:00

Dokumenty do pobrania