VII Powiatowy Konkurs Ekspresji Dziecięcych „O Złote Pióro Poezji” w Młodzieżowym Domu Kultury w Lidzbarku Warmińskim za nami.

Trzech laureatów, czterech nagrodzonych i sześciu wyróżnionych to wynik tegorocznych zmagań oratorskich MDK.

We wtorkowy, marcowy  poranek do Młodzieżowego Domu Kultury im. Ireny Kwinto przybyli młodzi kreatorzy sztuki poetyckiej, aby podzielić się z innymi artystyczną wrażliwością i pokazać własną odsłonę wierszowanych utworów literackich.

Prezentacja przygotowanych tekstów była bardzo zróżnicowana. Każdy z występujących przedstawił własną wizję wygłaszanego przez siebie utworu. Wykonawcy mieli możliwość podzielić się spontaniczną, oryginalną prezentacją wybranych przez siebie dziecięcych utworów poetyckich.

Regulamin konkursu określa wymagania i kryteria oceny jury.  To nie jest standardowy przegląd recytatorski, gdzie panują sztywne zasady deklamacji, ograniczające swobodę dziecięcej ekspresji. Interpretacje mogą być prezentowane w dowolnej formie scenicznej od teatru żywego planu do teatru jednego aktora. Głównym celem konkursu jest spontaniczność wypowiedzi, będąca zachętą do poszukiwania oryginalnych prezentacji poezji dziecięcej, pozwalająca na wyzwolenie energii i prawdy dziecięcych spostrzeżeń.

Komisja oceniająca występujących na scenie młodych kreatorów sztuki oratorskiej, podzielonych na trzy kategorie (przedszkola, klasy  I – III  oraz klasy IV- VI szkół podstawowych) miała trudne zadanie, ponieważ tegoroczny poziom uczestników był przygotowany na bardzo wysokim poziomie.  Jurorzy brali pod uwagę kryteria zawarte w regulaminie: dobór repertuaru, spontaniczność i ekspresję słowno–ruchową w interpretacji utworu, oryginalność prezentacji oraz ogólny wyraz artystyczny. Spośród 27 uczestników oratorskich zmagań nagrodzono 13 osób. To dowód na znakomite przygotowanie i doskonałą prezentację tekstów. Formuła organizowanego przez nas konkursu skupia się głównie na ukazaniu radosnej palety wrażeń, wynikającej z odbioru literatury dziecięcej. Zgodnie z tym przesłaniem  marcowe występy sceniczne nasyciły optymizmem obecnych widzów, biorących udział w tym artystycznym wydarzeniu.

Doznania jakich dostarczyli uczestnicy VII Powiatowych Ekspresji Dziecięcych były wspaniałą lekcją dla dorosłych, bowiem dzieci doskonale potrafią pokazać, że poezja jednoczy, a nie dzieli. I póki ona istnieje ma sens język i rozmowa z drugim człowiekiem. Poezja jest wyzwoloną wyobraźnią, która pozwala na ukazanie piękna, emocji, wnętrza drugiemu człowiekowi. To wzmacnianie własnej wartości w kreowaniu samego siebie i w postrzeganiu otaczającego świata.

« PROTOKÓŁ I WYNIKI» «REGULAMIN»