Powiatowy Konkurs Fotograficzno – Plastyczny “Lidzbarska Wiosna”

Uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie trzy fotografie (dozwolone edytowanie, efekty specjalne, naklejki itp.) oraz jedną pracę plastyczną wykonaną dowolną techniką. Termin nadsyłania prac mija 15 maja.
Adres wysyłki mdklidzbarkwarm@tlen.pl