Osiągnięcia w konkursach “Życie bajką jest” i “Skarby mojego powiatu” mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej

Informujemy, że dwa ogólnopolskie konkursy organizowane przez naszą placówkę, tj.
– Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest”
– Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Skarby mojego powiatu”
decyzją Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Zarządzenie nr 9 WMKO z dnia 27.02.2024 r. (załącznik nr 1) zostały zamieszczone w „Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne przedmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej”. Osiągnięcia uzyskane w wyżej wymienionych konkursach na podstawie ww. przepisów zostaną uznane za wysokie”.
Informacje o konkursach znajdują się w zakładce KONKURSY.